Römer Museum, Europäischer Kulturpark

on

Römer Museum in Homburg-Schwarzenacker sowie Europäischer Kulturpark Bliesbruck-Reinheim.